Ciro Hedef 1
Ciro Hedef 2
Ciro Hedef 3
Ay
2021 Ciro - 2020 Ciro

Güncel Ciro
Temsilcilerin Cirodaki %

Ciro Yapılan 7 Bütçe Ürün Grubu
2021 Ciro - 2021 Hedefinin Ay Bazında Karşılaştırılması
Ciro Yapılan Bölgeler
Temsilci Ciroları
2020-2021 Cironun Ay Bazında Karşılaştırması

Gerçekleşen Nakit
Nkt Tahsilat Hedefi
Nkt Tahsilat Hedefi 2
Nkt Tahsilat Hedefi 3

2021 Nakit Tahsilat - 2021 Ger. Ciro

2021 - 2020 Nkt Tahsilat

En Çok Nakit Tah. Yapılan Bölgeler
2021 Nakit Tah. - 2021 Hedefinin Ay Bazında Karşılaştırılması
2020-2021 Nakit Tah. Ay Bazında Karşılaştırılması
Temsilcilerin Nkt Tah.daki %
Temsilci Baz. Nkt Tah.
Bölge Baz. Nkt Tah. %

Yeni Müş. Ay Bazında Ciro Karşılaştırması
Yeni Müş. Ciro Yapılan Ürün Grupları
2021 Yeni Müş. Ciro - 2021 Hedef

Yeni Müş. Cironun Bölgesel %
Yeni Müş. Cironun Temsilci %
Yeni Müşteri Ciro
Yeni Müş. Cironun Bölgesel %
Temsilci Baz. Y.Müş. Cirolar